Starta-eget-tankar?

Det är spännande att driva eget företag, men det finns också en del som du måste hålla koll på som nyföretagare. Vi hjälper dig att reda ut begreppen.

Företagsform:

Det första du behöver ta ställning till när du startar ditt eget företag är vad för företagsform du vill starta. De två vanligaste företagsformerna idag är Enskild firma och Aktiebolag.

I en enskild firma är inte företaget en juridisk person utan du och företaget har samma personnummer/organisationsnummer. Det innebär att du själv är personligt ansvarig för kostnaderna i din enskilda firma om den skulle gå i konkurs.

I ett Aktiebolag är företaget en egen juridisk person och du behöver ha ett Aktiekapital vid starten. Aktiekapitalet är minst 25.000 kr, och detta kapital behöver alltid finnas i företagets tillgångar, antingen på ett bankkonto eller som en tillgång-tex en bil eller en maskin eller något annat som har ett värde.

crop-payroll-clerk-counting-money-while-sitting-at-table.jpg

Vad tar jag betalt?

För att gå runt i ditt företag och göra en vinst behöver du ta ut en timdebitering (eller ett pris för den vara du säljer) som täcker beräknade kostnader i företaget, din önskade lön, arbetsgivaravgifter och sociala avgifter, försäkringar, semester och pensionssparande.

Tänk på att om du har ett AB väljer du själv om och när du tar ut lön. I en enskild firma är det hela resultatet som är underlag för egenavgifter och lönebeskattning oavsett om du tagit ut någon ”lön” eller inte. Mer om det längre ner.

Tänk på att inte sälja dina tjänster för billigt. All arbetstid är inte faktureringsbar tid, så timarvodet behöver sättas med antalet debiterbara timmar i beräkning. Du behöver även ta höjd för vinst så att företaget kan växa sig välmående. En normal arbetstid på ett år är 1.800 timmar, och av dessa kanske endast 60% är fakturerbar tid.

Vad behöver du tänka på när det gäller din bokföring?

Bokföringen är en sammanställning av alla händelser i företagets ekonomi. Det finns ett lagkrav på att det alltid ska finnas bokföring och ett årsbokslut i företaget. Bokföringen kan göras antingen i ett bokföringsprogram eller med papper och penna, men absolut inte i Excel då det finns en regel som säger att alla ändringar i bokföringen måste kunna spåras.

Du är skyldig att spara din bokföring i 7 år, och du kan som litet företag välja mellan Bokslutsmetoden/Kontantmetoden eller fakturametoden.

Bokslutsmetoden, eller kontantmetoden kan användas om ditt företag har en omsättning på max 3 miljoner kronor/år. Om du använder dig av denna metod sker bokföringen vid ett tillfälle, det vill säga när du betalar eller får betalt. Momsplikten och resultatpåverkan styrs av betaldatum. Eventuellt obetalda fakturor syns inte i den löpande redovisningen. Vid årsskiftet bokförs även de leverantörs- och kundfakturor som inte är betalda för ett rättvisande resultat.

Med fakturametoden sker bokföringen vid två tillfällen – när du skickar/mottar en faktura och när du får betalt/betalar en faktura.  Momsplikt och resultatpåverkan styrs av fakturadatum. Man ser på detta vis alltid företagets aktuella intäkter och utgifter oavsett betalstatus.

Dina intäkter redovisas antingen genom att du fakturerar dina kunder eller genom en dagskassa om du har tex en butik eller restaurang.

Dina utgifter och kostnader kan redovisas antingen med faktura från leverantören eller kvitton om du exempelvis betalar med ett företagskort.

Det finns ett varierat utbud av Bokföringsprogram som du kan använda dig av i ditt företagande. Vanliga webbaserade program där du själv kan göra din bokföring eller samarbeta med en redovisningskonsult är exempelvis Fortnox, Visma E-ekonomi, Bokio och Speedledger. I Fortnox och Visma kan du också på ett smidigt sätt använda dig av en fakturamall och därmed alltid ha bra kontroll över fakturorna.

Kontor_Dator_Skrivande_kvinna

Hur betalar du ut lön till dig själv som egenföretagare?

I ett Aktiebolag kan du ta ut lön löpande och det påverkar då ditt resultat direkt. På lönen betalar du en arbetsgivaravgift/social avgift som för närvarande är 31,42% av din lön före skatt. I samband med att du betalar in din arbetsgivaravgift betalar du även in din skatt på kring 30%.

I en enskild firma betalar du dels egenavgift på 28,97% på ditt resultat, efter detta får du fram din beräknade vinst som då är detsamma som din lön och beskattas med inkomstskatt tillsammans med eventuella andra inkomster du haft under året.

Övriga skatter och deklaration:


Moms/AGI:
Du betalar moms på den försäljning du gör. Du kan välja att betala moms månadsvis, kvartalsvis eller årsvis, men arbetsgivaravgiften/AGI samt löneskatten betalas i ett Aktiebolag månadsvis och i Enskild firma årsvis.

En periodisk sammanställning som visar momsfri försäljning inom EU lämnas in till Skatteverket senast den 25:e månaden efter försäljningen om du sålt varor eller tjänster inom EU

Årsbokslut och Preliminär F-skatt:
Varje år behöver du som driver eget företag göra ett bokslut som baseras på bokföringen. I ett Aktiebolag behöver även en Årsredovisning lämnas in till Bolagsverket. I en Enskild Firma räcker det med ett förenklat årsbokslut. I samband med detta görs även en inkomstdeklaration där årets resultat redovisas och inkomstskatten fastställs. För ett AB är inkomstskatten 20,6%. För enskild firma läggs det på din privata inkomstdeklaration och lönebeskattas efter den skattetabell som gäller där du bor.

Beräknat på tidigare års skatt tar även Skatteverket beslut om preliminär F-skatt som då betalas in varje månad och sedan återförs när slutskatten är bestämd. Detta för att du ska ha betalt in i förskott hela året. Därmed slipper du förhoppningsvis restskatt. Har du betalt för mycket får du tillbaka överskottet.

Räkenskapsår:
Räkenskapsår kan löpa lite olika beroende på om du har en enskild firma eller ett aktiebolag. I Aktiebolaget kan du välja om du vill ha brutet räkenskapsår, vilket innebär att räkenskapsåret kan börja en annan månad än januari, eller kalenderår. I den enskilda firman är det alltid kalenderåret som används.

I båda företagsformerna kan du välja att ha ett förkortat eller förlängt räkenskapsår det första året, dock aldrig längre än  18 månader.

Känns allt detta lite överväldigande?

Vi på Majena hjälper dig gärna med både rådgivning, helhetslösningar och allt däremellan. På så vis kan du ägna dig fullt ut åt din profession och känna dig lugn med att vi finns här som stöd och hjälp för bokföringen och redovisningen.

Välkommen att kontakta oss, och boka en tid på www.majena.se eller hej@majena.se.