Rådgivning

Vi vill kunna vara behjälpliga för alla våra kunder. Det innebär att du kan inte bara kan vända dig till oss för att anlita oss för exempelvis redovisning eller bokslut utan du kan även vända dig till oss om du behöver rådgivning vad gäller ditt befintliga företag, att starta företag eller andra ekonomiska spörsmål.. Hos oss kan du få kompetent och professionell rådgivning inom en rad olika områden. Det kan handla om effektiviseringar inom företaget, ekonomisk styrning eller omstrukturering av din verksamhet.

Bolagsbildning

Till oss kan du vända dig om du vill ha rådgivning och kompetent hjälp att starta bolag, köpa ett företag eller vid försäljning av företag. Det brukar innebära en hel del pappersarbete och kontakter med myndigheter. Vi vet att det ofta uppstår frågor när det gäller bland annat delägaravtal och vi kan därför ge dig råd om hur du ska gå tillväga. Hos oss kan du få ägar- och bolagsrådgivning som gör det lättare för din affärsplanering. Våra erfarna konsulter har kunskapen för att kunna hjälpa dig.

Effektivisering och optimering

Med vår hjälp kan du få en sund utveckling för ditt företag i framtiden där förändringar kan implementeras smidigt. För utvecklingsarbetet kan vi ge förslag på hur du kan få effektivare rutiner på ditt företag. Det kan även handla om att hitta rätt lönenivåer för att minska skatten eller för att optimera olika system för att spara tid. Just skattefrågor är något vi ofta får och det är en stor kostnad för företaget. Därför är det väl värt att få ekonomisk rådgivning om hur du kan minska dina skatter.

Vikten av att analyser

Vi grundar vår rådgivning på de analyser vi gör utifrån bland annat företagets siffror, nuvarande arbetsmetoder och kostnader. Utifrån analysen vi gör ger vi dig kvalificerad rådgivning med handfasta råd om åtgärder.

Hör av dig till oss för kvalificerad och kompetent rådgivning för dig och ditt företag.
Majena – Visions and Numbers