Löner

Lägg din administration av löner på outsourcing till Majena AB. Oavsett om du driver ett litet eller medelstort företag kanske det inte är lönsamt att ha en löneansvarig anställd på heltid. Genom att anlita oss för lönehantering säkerställer du att rätt lön blir utbetalda vid rätt tid varje månad. På så sätt kan du både spara pengar och få mer tid till kunder och klienter.

Vi åtar oss löneadministration inom alla områden

Anlita oss för en komplett och flexibel lönehantering. Som kund bestämmer du vad som ska ingå och därmed hur mycket den hjälp du får ska kosta. Kontakta oss för en offert på de tjänster du vill att vi ska hantera.

Vi erbjuder ett komplett paket för hantering av allt som rör företagets utlägg, löneunderlag samt eventuella förmånsbilar och pension. Det ingår även allt ifrån tid- och avvikelserapportering och registrering av nyanställda till utläggsredovisning, frånvarorapportering och reseräkningar.

En personlig service med närhet

Vi arbetar väldigt nära våra kunder och i kombination med vårt moderna tankesätt ger det dig en möjlighet att skapa ett personligt band till våra löneadministratörer. Du får dessutom ett konkurrenskraftigt pris och en hög kvalitet på servicen hos oss. På Majena AB möter vi alltid upp mot våra klienters behov och levererar ett komplett utfört arbete i god tid.

Enkel administration av löner med erfarna konsulter

Genom att anlita lönekonsulter från Majena AB ser du till att få ett fast pris för arbetet. Samtidigt slipper du allt extraarbete och kan fokusera på dina egna kunder och klienter. Som företagare vet du hur mycket krångliga regler det finns när det gäller löneändringar, bokföring och redovisning.
Majena – Visions and Numbers