Ombilda Enskild firma till Aktiebolag

Har du haft Enskild firma ett tag och funderar på att ombilda till Aktiebolag? Det är inte ovanligt att företagare väljer att ombilda sina företag från Enskild firma till Aktiebolag, men det finns en del som du behöver tänka på när du gör detta. Därför får du i detta blogginlägg lite tips och råd när det gäller övergången mellan Enskild firma och Aktiebolag.

Det finns några tillfällen när det kan vara extra bra att gå över till att driva ett Aktiebolag istället för en Enskild Firma. Ett tillfälle är när företagets resultat närmar sig brytpunkten för statlig skatt. Det är då fördelaktigt med ett aktiebolag ur ett skattemässigt perspektiv. I en enskild firma betalar du löneskatt och egenavgifter på företagets hela resultat oavsett om du betalt ut någon lön eller inte och kan därmed inte själv påverka vilken lön du tar ut från företaget. I ett aktiebolag kan du själv bestämma hur mycket och när du tar ut lön och utdelningar. På det viset kan du också få en jämnare inkomst över året.

Även när företaget expanderar och ska anställa medarbetare är det läge att göra en ombildning. I ett aktiebolag är du inte personligt ansvarig för företagets tillgångar och skulder, vilket du är i en enskild firma. Det finns också fler möjligheter att ge anställda förmåner om du har ett aktiebolag.

Termen ombildning är egentligen missvisande, då du först behöver starta ett aktiebolag. Sedan gör du en överlåtelse av innehållet (inkråmet) i den enskilda firman. Detta kan exempelvis vara ett lager eller inventarier. Först därefter avvecklar du den enskilda firman.

pexels-michael-burrows-7129713

När du bestämt dig för att ombilda din enskilda firma till ett aktiebolag börjar du med att registrera aktiebolaget hos Bolagsverket. Detta gör du enklast via verksamt.se. Din enskilda firma behåller du tills aktiebolaget är registrerat.

När du startar ett aktiebolag behöver du ett kapital på minst 25.000 kr som du lägger in som en insats i företaget. Insatsen blir till aktier som tillfaller dig som aktiebolagets ägare. När du betalar in aktiekapitalet får du ett intyg från banken som ska skickas in till Bolagsverket.

Du behöver även ha en styrelse till bolaget. Ni måste vara minst två personer i styrelsen för ett aktiebolag, men det räcker med en styrelseledamot och en styrelsesuppleant för att starta upp verksamheten. Vid uppstart av större företag med mer än 25 anställda finns det även ett krav på att ha arbetstagarrepresentanter med i styrelsen.

crop-payroll-clerk-counting-money-while-sitting-at-table.jpg

Även skulder kan tas över av aktiebolaget. För att detta ska kunna genomföras måste tillgångarna i den enskilda firman var större än skulderna och det behövs en värdering av företaget. För att värdera företaget kan du tex ta hjälp av en redovisningskonsult eller en revisor.

Värderingen kan till exempel baseras på ett marknadsvärde. Det kan, om företaget har stora tillgångar, behövas ett värderingsintyg. Aktiebolaget betalar sedan marknadsvärdet, men gör avdrag för eventuella skulder som finns i den enskilda firman. Överskottet mellan det bokförda värdet och försäljningspriset vinstbeskattats i den enskilda firman.

Ett annat alternativ är att betala för tillgångarnas bokförda värde. Fördelen med att göra på detta sätt, är att du då slipper en eventuell vinstskatt i den enskilda firman. Nackdelen är att tillgångarna i aktiebolaget blir mindre.

När du köper upp en enskild firma i ett aktiebolag behöver styrelsen besluta om detta. Beslutet ska styrkas med ett skriftligt dokument där övertagandet framgår. Du upprättar sedan ett överlåtelseavtal där det ska framgå vad aktiebolaget har köpt, och vad kostnaden för köpet har varit. Avtalet signeras av dig, och ska sedan bokföras, både i den enskilda firman och i aktiebolaget.

När verksamheten i den enskilda firman har blivit uppköpt av ett aktiebolag ska den enskilda firman avregistreras. För att göra detta behöver du avsluta din f-skatt, ett eventuellt kassaregister, och momsen. Är du registrerad som arbetsgivare i den enskilda firman ska även detta avregistreras. Hela avregistreringen går att göra via Verksamt.se. Bokföringen ska enligt regelverket sparas i 7 år efter en avregistrering.

I en enskild firma kan du ha en periodiseringsfond, eller en expansionsfond. Dessa kan aktiebolaget ta över för att du ska slippa beskattning i den enskilda firman. Då gör du en egen insättning i företaget som motsvarar 78% av det värde som finns i fonden. Detta belopp motsvarar värdet som skulle finnas kvar efter beskattning. Överföringen redovisar du sedan i deklarationen året efter.

En ombildning kan påverka skatten i den enskilda firman. Om tillgångar och skulder som aktiebolaget ska ta över är lägre än marknadsvärdet kommer den enskilda firman att bli beskattad på samma sätt som vid ett eget uttag. Det innebär att skatten kommer att utgå från marknadsvärdet. Detta går att undvika om hela verksamheten överlåts till aktiebolaget, om alla aktier är kvalificerade, om det inte finns ett underskott från tidigare år i aktiebolaget, och om aktiebolaget kommer att betala skatt för inkomst av näringsverksamhet i Sverige.

Om tillgångarna är mindre än skulderna när den enskilda firman övertas av aktiebolaget bildas något som heter förbjudet lån. För att undvika att betala skatt på ett förbjudet lån, behöver mellanskillnaden mellan skulder och tillgångar betalas in i aktiebolaget i samband med ombildningen.

När du avslutar en enskild firma kommer den preliminära skatten inte längre att stämma. Det kan därför vara bra att lämna in en ny preliminär inkomstdeklaration till Skatteverket. Den ska innehålla aktuella uppgifter för ombildningen till aktiebolaget. Annars finns en risk att du får en skatteskuld.