Pension & utdelning

Det är mycket att tänka på när du driver ditt företag själv. Nu när vi närmar oss slutet på året är det till exempel viktigt att du som företagare tänker på, och ser över din pension. Som egenföretagare är det du själv som ansvarar för att tjäna in pensionsunderlaget. Du behöver även ta hänsyn till underlag för sjukpenning, föräldrapenning och utdelning (om du driver AB).

För att få samma pension som om du vore anställd behöver du ta ut lön om du driver aktiebolag, eller ha ett överskott om du bedriver Enskild Näringsverksamhet, samt betala in alla avgifter och skatter. Du behöver även ha ett eget pensionssparande för att kompensera för den tjänstepension som de flesta som har en anställning får.

Pensionsavsättning, Aktiebolag

Foto_BenjaminElliott_Unsplash

Som företagare finns det två avgifter för pension som du behöver betala; ålderspensionsavgift (AB), alternativt egenavgift (EF), och allmän pensionsavgift. Ålderspensionsavgiften är en del av de arbetsgivaravgifter som du betalar när du tar ut lön.

Den allmänna pensionsavgiften får du tillgodoräkna dig, i och med att du betalar skatt på din lön eller ditt överskott. Dessa två avgifter ger dig en allmän pension.

När du driver ett aktiebolag betalar du en ålderspensionsavgift på 10,21% som en del av den arbetsgivaravgift på 31,42% som du betalar till Skatteverket när du tar ut lön.

Precis som andra löntagare får du då även tillgodoräkna dig den allmänna pensionsavgiften som är 7% av den lön som du betalar skatt för.

För att börja tjäna in till allmän pension behöver du ha en årsinkomst på minst 20.430 kr. Har du en årslön på 572 604 kr (dvs en månadslön på 47.717 kr) får du maximal inbetalning till den allmänna pensionen.

9 av 10 anställda har även en tjänstepension som betalas in av arbetsgivaren varje månad, antingen till Collectum via ett kollektivavtal eller till en privat tjänstepension.

Som företagare behöver du själv sätta undan till din tjänstepension genom ett pensionssparande. För de flesta anställda handlar det om 4,5-6% av lönen som betalas in till tjänstepension. Tar du ut en lön över 10 prisbasbelopp (för närvarande 44.375 kr/månad) behöver du även spara 30% av det som överstiger detta belopp, för att det ska motsvara en vanlig anställds tjänstepension.

Om du driver ett Aktiebolag och inte har en tjänstepension så har du rätt att göra avdrag för privat pensionssparande i din inkomstdeklaration till Skatteverket. Detta med upp till 35% av lönen. Avdraget får dock uppgå till max 10 prisbasbelopp (för närvarande 483.000 kr)

Företaget betalar då arbetsgivaravgift på hela lönen, men du slipper inkomstskatt på den del som motsvarar avdraget.

Från och med det år som du som företagare fyller 66 år (Från 2023 höjs detta till 67 år) minskas arbetsgivaravgiften, och du betalar endast ålderspensionsavgiften på 10,21%. Från och med detta år får du dessutom ett större jobbskatteavdrag.

Pensionsavsättning, Enskild Näringsverksamhet

pexels-michael-burrows-7129713

Om ditt företag inte är ett Aktiebolag, utan en Enskild Näringsverksamhet, är ditt överskott pensionsgrundande på samma sätt som en vanlig lön. Det här är något som även gäller delägare i handelsbolag och kommanditbolag.

När du har en enskild näringsverksamhet betalar du in en ålderspensionsavgift på 10,21% av överskottet i verksamheten. Överskottet i verksamheten betraktas på samma sätt som lön för någon som är anställd.  Ålderspensionsavgiften är en del av egenavgifterna som egenföretagaren betalar på överskottet. Sammanlagt är egenavgifterna för en enskild näringsidkare 28,97%.  Du får även tillgodoräkna dig den allmänna pensionsavgiften som består av 7% av din skattade inkomst.

Som enskild näringsidkare får du göra avdrag för privat pensionssparande i företagets deklaration. Detta gör dock överskottet mindre, vilket ju är grunden för den allmänna pensionen, föräldrapenning och sjukpenning. Därför rekommenderas du att inte göra dessa avdrag i företagets deklaration så länge som du inte har ett överskott på ett högre belopp än gränsen för statlig inkomstskatt (för närvarande 554.900 kr/år) före skatt. Det är med ett lägre överskott bättre att spara till pensionen privat, med skattade pengar.

Skillnader mellan lön och utdelning

Vad är då fördelarna med att ta lön istället för utdelning i första hand?

När du tar ut lön får du en pensionsgrundande inkomst (PGI), rätt till sjukpenning (SGI) och föräldrapenning (baseras på SGI). För att få maximalt PGI behöver du ta ut en lön på för närvarande 572.970 kr om året. När det gäller SGI går gränsen för närvarande vid 483.000 kr per år. När du tar utdelning istället för lön i ditt företag är beskattningen 20% istället för 32-57%, men då tappar du som sagt fördelarna med PGI och SGI.

Du som driver ett AB ensam och har ett fritt eget kapital på minst detsamma kan ta ut utdelning enligt förenklingsregeln. För 2022 är schablonbeloppet 187.550 kr och för 2023 är det 195.250 kr.

Du som är ensam anställd i ditt eget bolag och under 2022 tjänar minst 447.300 kr kan under 2023 ta ut utdelning enligt reglerna för lönebaserat utdelningsutrymme. Har du anställda krävs att du tar ut minst 426.000kr + 5% av företagets totala lönesumma, eller max 681.600kr. Utdelningsutrymmet blir då halva lönesumman. Även detta kräver att det finns fritt eget kapital att dela ut.

Är ni flera delägare fördelas utdelningsutrymmet enligt den procent av företaget du äger, men du måste äga minst 4% för att få ta del av utdelningen. I de fall som du väljer att inte ta utdelning sparas utdelningsutrymmet till nästa år.

För att öka den lönebaserade utdelningen kan du exempelvis välja att byta en bilförmån mot en höjd kontant lön. Detta kallas omvänd löneväxling och kan göras för alla skattepliktiga förmåner.

Fler funderingar kring pension och utdelning?

Har du funderingar kring pensionsavsättningar, utdelning och vilken lön du borde ta ut för att få bäst effekt för just dig?

Då är du varmt välkommen att höra av dig så bokar vi ett möte där vi går igenom dina förutsättningar!

Välkommen att kontakta oss, och boka en tid på www.majena.se eller hej@majena.se.