Starta-eget-föreläsning

Onsdagen den 19 oktober höll Malin Lundqvist på Majena i en Starta-Eget-Föreläsning på uppdrag av Nyföretagarcentrum Söderköping/Valdemarsvik. På föreläsningen pratades det om prissättning, budget, flödet i ekonomin, bokslut, räkenskapsår, skatt och deklaration, balans- och resultaträkning, och ekonomisystem. Allt som kan vara viktig att känna till, och vara uppdaterad på som nystartad företagare. Här nedan kan du följa innehållet lite närmare.

crop-payroll-clerk-counting-money-while-sitting-at-table.jpg

Prissättning

När det gäller prissättning pratades det om hur du behöver tänka när du sätter ett pris på en tjänst.  

För att sätta ett pris på en tjänst behöver du:

 • Ha koll på dina ungefärliga kostnader
 • Hur mycket du önskar ta ut i lön 
 • Vad de sociala avgifterna blir till den lön du väljer att ta ut
 • Hur många av de timmar av arbetstiden som är debiterbara timmar. 
 • Den vinst du vill ha för att ditt företag ska växa.

Tänk på att

 • Inte sälja dina tjänster för billigt. Pruta inte ner ditt eget pris.
 • All tid som du arbetar är inte fakturerbar tid. Du behöver också lägga tid på exempelvis: administration, planering, ekonomi och sälj. Den tid som inte är fakturerbar behöver du räkna bort när du sätter ditt timpris. Ett tips är att räkna med att 60-80% av din arbetstid är fakturerbar tid och sätta priset därefter.
 • Du kommer att vilja ha semester. Den tiden som du har semester behöver du ha in pengar för på din övriga arbetstid.
 • Du behöver ta höjd för vinst så att du kan växa i ditt företagande.
Budget

Budget

När du sätter din budget är det bra att se över vad företagets pengar ska räcka till.

 • Resultatrapport är där du ser hur det går för företaget.
 • Likviditeten är de pengar du har på bankkontot.

Tänk på att dessa inte alltid följer hand i hand. Tex kan du ha ett  positivt resultat i företaget långt innan du har en positiv likviditet, då det tar ett tag från det att du fakturerar tills att kunden betalar in pengarna.

När du gör din likviditetsplanering kan du räkna med att du har en arbetstid på 40 timmar i veckan om du önskar arbeta heltid. Det är ca 45 arbetsveckor på ett år om du räknar in din planerade semester. Räknar du med en beläggningsgrad på 80% behöver du sätta ett timpris efter dessa parametrar.

Omsättningen över året

Du behöver också räkna in hur det ser ut de olika månaderna. Vanligt i många branscher är att omsättningen går ner under vissa månader varje år – exempelvis sommarmånaderna eller december-januari. Vilka månader är sämre och vilka är bättre? När är det större utgifter, och när har du dina intäkter? Vilka månader behöver utgifterna hållas på en lägre nivå? Hur mycket buffert behöver du få in på högsäsong för att möta lågsäsongens utgifter?

Har du ett kontor i hemmet? 

Här skiljer sig reglerna lite åt beroende på om du har EF eller AB. Skatteverket är restriktiva med frågan att hyra ut till sig själv, men om du har ett EF kan du antingen få göra avdrag för skälig del av boendekostnaden alternativt ett schablonavdrag på 2000kr/år om du arbetar minst 800timmar/år hemifrån.
Mer om vilka villkor som gäller kan du läsa här!

Har du ett AB och hyr ut ett företag i hemmet till ditt AB är hela hyran skattepliktig för dig som privatperson och du får inte göra något schablonavdrag på det sätt som gäller vid uthyrning till privatpersoner.
Mer om vad som gäller vid uthyrning av kontor hemma kan du läsa här!

Bil

Har du bil i företaget?

Eller är den ägd av dig privat?

När du åker med privat bil så får du ta ut en skattefri milersättning på 18,50 kr per mil. Över denna summa är det inte skattefritt. Är bilen skriven på företaget så står företaget för alla kostnader. Betalar företaget även drivmedel betalar du förmånsskatt på den del som avser privat körning.

Om du istället betalar drivmedlet själv kan du ta ut en skattefri milersättning på 6,50 för diesel och 9,50 för övriga drivmedel (inkl dieselhybrider). Då måste det dock finnas en körjournal på hur bilen använts i tjänsten, respektive hur den använts privat.

Det finns inget regelverk, exempelvis bokföringslagen, som säger att tjänstebilen inte får framföras av någon annan än den anställda, exempelvis en familjemedlem, men det kan vara en försäkringsfråga.

Flödet i ekonomin

Bokföringen är en sammanställning av alla händelser som finns i ett företags ekonomi. Här finns lagkrav som styr vad vi får, och inte får göra. Bokföringen får göras i bokföringsprogram eller med papper och penna, men inte i excel. Anledningen till detta är att alla ändringar behöver vara spårbara. Bokföringen ska sparas i 7 år.

Än så länge ska du kunna visa upp det som du fått i pappersform också i pappersform. Underlag som du har fått digitalt behöver endast sparas digitalt. Underlag som fåtts på papper, men scannats in i ett digitalt system (tex Fortnox) behöver endast sparas i 3 år i fysisk form.

Det finns två sätt att bokföra: Kontantmetoden/bokslutsmetoden och Fakturametoden. Med kontantmetoden bokför du vid ett tillfälle: när du betalar eller får betalt. När du använder fakturametoden bokför du vid två tillfällen: När du skickar/mottar och när du får betalt. Med fakturametoden ser du alltid företagets resultat

Vid bokslutet spelar det ingen roll vilken metod du använt under året. Bokslutet tar även med de fakturor som betalas månaden efter bokslutsdatum, men där arbetet som avses har skett under bokslutsåret. Detsamma gäller de leverantörsfakturor som du fått innan bokslutsdatum, men betalat efter.

Fakturering

Fakturering

Utan att fakturera blir det svårt för företaget att överleva. 
Detta rekommenderas att du har med på fakturan:

 • Fakturanr
 • Fakturadatum
 • Förfallodatum
 • Vem är avsändare?
 • Vem är mottagare?
 • Betalningsvillkor
 • Kontaktuppgifter
 • Vad har levererats?
 • Momsbelopp totalt
 • Organisationsnummer
 • Bankgironummer

Hur ofta du fakturerar är individuellt. Du talar tydligt om villkoren i en offert eller ett uppdragsavtal till kunden. Praxis om inget annat har avtalats är 30 dagar, men du kan även välja att fakturera på exempelvis 10 dagar, 15 dagar eller 20 dagar. Var då tydlig med detta i ett avtal.

Leverantörsfakturor är de kostnader och utgifter som du själv har i ditt företag.

Kvitton

Lämna gärna kvitton tillsammans med fakturan vid köp med företagskort som månadsfaktureras. Vid köp över 4.000 kr räcker egentligen inte kassakvittot. Då måste antingen företagets namn framgå på kvittot, eller allra helst en kontantfaktura ställas ut från säljstället.

Lon

Löner

I ett aktiebolag kan du ta ut lön löpande, när du vill och har möjlighet. Löneuttaget påverkar resultatet direkt.

Du behöver också betala in sociala avgifter och löneskatt på samtliga anställda till Skatteverket. De sociala avgifterna är 31,42%. Den anställda har rätt till en semesterersättning, och du bokar därför en semesterskuld på 12% som sedan regleras när den anställde tar ut semester.

Som ägare behöver du inte boka upp semesterskuld på din egen lön om du inte har för avsikt att betala ut extra semestertillägg. Då betalar du endast ut 12 månadslöner och är ledig när tillfälle ges.

I en enskild firma får du ”lön” först i slutet på året när resultatet fastställts. Du kan ta ut eget uttag under året, men du betalar egenavgifter på 28,97% på det positiva resultat du har, samt löneskatt på den sammanlagda vinsten efter egenavgifter. Det gäller  oavsett om du betalt ut något från ditt bankkonto.

Vinst efter egenavgifter läggs ihop med ev andra inkomster du har i din privata deklaration innan löneskatten räknas ut.

Kontoutdraget

Allt som händer på banken och på Skatteverket ska bokföras. Bokföringen av dessa konton måste stämma med bankens och skatteverkets saldon på kontoutdragen. 

Ett AB måste alltid ha ett eget företagskonto där alla transaktioner bokförs. I en enskild firma är du som person samma som företaget och kan därmed välja om bankkontot ska bokföras, eller endast underlagen såsom kvitton, kund och leveranstörsfakturor. Det är en stark rekommendation från Majenas sida att du har ett företagskonto även för din EF. Detta för att tydligt skilja på privata och företagsrelaterade transaktioner. Då minskar också risken att du missar att bokföra något. Organisationsnumret är ditt personnummer, och du är sammanvävd med firman.

Behöver du Swish i ditt företagande så ska det vara ett företagsswish och kopplas till ett rent företagskonto, du kan inte använda ditt privata swish för företagstransaktioner i de flesta banker.

Taxes

Moms, AGI, Periodisk Sammanställning

Momsen kan du som företagare välja att betala månadsvis, kvartalsvis eller årsvis. Vilket du önskar anger du när du ansöker om momsregistrering. Majena rekommenderar dig med en nystartad verksamhet att satsa på kvartalsmoms.

AGI (arbetsgivardeklaration på individnivå) lämnas alltid månadsvis om du är registrerad som arbetsgivare.

En periodisk sammanställning på momsfri försäljning inom EU ska lämnas in senast den 25:e månaden efter försäljning om du har sådan.

 

Bokslut

Ett bokslut berättar vad som hänt i företaget under räkenskapsåret. I en enskild firma behöver du oftast inte göra en årsredovisning utan det  räcker med ett förenklat bokslut. Det förenklade bokslutet är inte offentligt på samma sätt som Aktiebolagets årsredovisning.

Detta ska finnas med i ett bokslut

 • Månadsavslut/kvartalsavstämning/årsbokslut beroende på vilken period det gäller. De flesta företag gör endast årsbokslut
 • Avskrivningar görs på tillgångar i företaget
 • Periodiseringar
 • Balansavstämning av alla balanskonton. Vad döljer sig bakom siffrorna?
 • Eventuella skuldebrev
 • Årsredovisning (AB)
  Förenklat bokslut (EF)
pexels-karolina-grabowska-5908756

Räkenskapsår

 • Enskilda firmor har alltid kalenderår – 1 januari – 31 december
 • Aktiebolag kan välja att ha ett brutet räkenskapsår och börja en annan månad än januari – exempelvis 1 juni – 31 maj.
 • Det första året kan både Enskild firma och Aktiebolag ha förkortat, alternativt förlängt räkenskapsår, max 18 månader.

Skatt och deklaration

I ett Aktiebolag ska deklarationerna INK 2 (företaget) och K10 (ägarna) inlämnas varje år. Företaget betalar skatt 20,6 % för vinsten i Aktiebolaget, men då är lönerna redan borträknade till skillnad från när du har enskild firma.

I Aktiebolaget kan du sedan som ägare välja att ta utdelning på vinsten och det är då en skatt på 20% upp till ett visst belopp och löneskatt på det som överstiger ditt utrymme för låg beskattning. Detta regleras i K10 blanketten på din privata deklaration.

I en Enskild firma ska du lämna in deklarationsblanketterna INK 1 och NE-bilagan varje år. I enskilda firman betalar du egenavgift på för närvarande 28,97% på postitivt resultat och löneskatt på vinst efter avdrag för egenavgifter. I både AB och EF betalar du SLS (Särskild löneskatt) på 24,26% på inbetalda pensionspremier. 

Det kan också vara en bra ide att lämna in en bra preliminär inkomstdeklaration så att den preliminärskatt du betalar månadsvis täcker din slutskatt och du då slipper en stor restskatt i slutet på året.

Balans och. resultaträkning

Balansräkningen visar vad vi har med oss in i tillgångar och skulder vid räkenskapsårets början. Tillgångarna och skulderna ska balansera. 
I en resultaträkning visas vad som händer nu.

Här finns:

 • Intäkter
 • Kostnader
 • Material
 • Overhead
 • Drift
 • Personal
 • Räntor, skatt m.m

Känns allt detta lite överväldigande?

Vi på Majena hjälper dig gärna med både rådgivning, helhetslösningar och allt däremellan. På så vis kan du ägna dig fullt ut åt din profession och känna dig lugn med att vi finns här som stöd och hjälp för bokföringen och redovisningen.

Välkommen att kontakta oss, och boka en tid på www.majena.se eller hej@majena.se.